Cư dân Westminster chính thức nộp chữ ký bãi nhiệm NV Kimberly Hồ

Cư dân Westminster chính thức nộp chữ ký bãi nhiệm NV Kimberly Hồ
01/14/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://youtube.com/KBCHNTV2
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều cư dân đến Tòa Thị Chính Westminster vào sáng Thứ Năm, 13 Tháng Giêng, để nộp hàng ngàn chữ ký cho thỉnh nguyện thư kêu gọi bãi nhiệm Nghị Viên Kimberly Hồ, đại diện Địa Hạt 3.

Nhân viên thành phố đếm chữ ký của cử tri ký thỉnh nguyện thư kêu gọi bãi nhiệm Nghị Viên Kimberly Hồ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Theo luật của tiểu bang California, để có thể tiến hành bãi nhiệm một dân cử địa phương, người kêu gọi ký thỉnh nguyện thư phải xin đủ chữ ký.

Thống kê dân số cho biết thành phố Westminster hiện nay có gần 91,000 cư dân, và có bốn địa hạt. Địa Hạt 3 do Nghị Viên Kimberly Hồ đại diện ước tính có khoảng 20,000 cư dân.

Luật của California cho biết số chữ ký cần để tổ chức bầu cử bãi nhiệm một dân cử địa phương của một địa hạt có từ 10,000 đến 50,000 cư dân là 20%, và có thời hạn là 120 ngày để thu thập đủ chữ ký.

Vì vậy, những người kêu gọi ký thỉnh nguyện thư cần 20% chữ ký của cử tri sống trong Địa Hạt 3 để tổ chức bầu cử bãi nhiệm Nghị Viên Kimberly Hồ.

Nhân viên thành phố cho biết họ đang đếm chữ ký và sẽ gửi lên Cơ Quan Bầu Cử Orange County để giám định, nhưng chưa nói rõ có tổng cộng bao nhiêu chữ ký.

Những người kêu gọi ký thỉnh nguyện thư cho hay họ thu thập được hơn 4,000 chữ ký của cư dân trong Địa Hạt 3.

Một dân cử khác của Westminster cũng đang bị đề nghị bãi nhiệm là Phó Thị Trưởng Carlos Manzo, nhưng chưa hết thời hạn để cư dân xin chữ ký cho thỉnh nguyện thư. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com