Kit của Việt Á nhập từ Trung Quốc, 19 tỉ đồng nghiên cứu đi đâu?

Kit của Việt Á nhập từ Trung Quốc, 19 tỉ đồng nghiên cứu đi đâu?
01/21/2022
Kit test không phải do Công ty Việt Á sản xuất mà nhập từ Trung Quốc: Ảnh LĐO
Kit test không phải do Công ty Việt Á sản xuất mà nhập từ Trung Quốc: Ảnh LĐO