Nhận diện nguy cơ, đẩy lùi thách thức, xây dựng Đảng trường tồn cùng dân tộc

Nhận diện nguy cơ, đẩy lùi thách thức, xây dựng Đảng trường tồn cùng dân tộc
01/28/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w

https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

Tết đến, xuân về năm 2022 đúng dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ôn lại lịch sử vẻ vang để khẳng định công lao của Đảng đối với dân tộc, đồng thời thẳng thắn nhìn vào sự thật, đánh giá đúng thực tiễn để chỉ ra những thách thức đe dọa đến vị thế và sự cầm quyền của Đảng. Trong đó, có những nguy cơ cũ đã trở thành hiện hữu, đồng thời xuất hiện một số thách thức trong tình hình mới có nhiều thay đổi.

Một là, nguy cơ một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Đây là thực trạng đáng báo động, đang gây những hậu quả khôn lường. Tình trạng đó lan rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên từ các cấp, các ngành, mà Đảng đã chỉ rõ, từ “một số”, “một bộ phận” đến “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cấp cao”. Một số cán bộ sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, thực dụng, cơ hội; không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trục lợi. Có nơi bổ nhiệm cán bộ tràn lan, sai nguyên tắc, gây bức xúc trong xã hội.

Hai là, nguy cơ tham nhũng.

Tham nhũng được nhận diện là một quốc nạn, một trong bốn nguy cơ làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tham nhũng diễn ra trên các lĩnh vực từ kinh tế đến chính trị, với quy mô nhiều vụ án ngày càng lớn, hậu quả nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi. Tham nhũng xảy ra vì những người nắm quyền lực, lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô, hối lộ, cố tình làm trái pháp luật nhằm trục lợi cá nhân; bởi quyền lực nếu có sức mạnh to lớn trong việc cải tạo hiện thực, xây dựng xã hội mới, thì cũng có mặt trái dễ làm tha hóa con người, thậm chí làm tha hóa cả một đảng cầm quyền. Đúng như nhà sử học người Anh từng nhận định: “Quyền lực dẫn đến hư hỏng. Quyền lực tuyệt đối đẫn đến hư hỏng tuyệt đối”.

Hiện nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án lớn, mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều bị can là cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý. Trong đó, tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tiêu cực xẩy ra trong lĩnh vực giáo dục, y tế, và mới đây nhất là Vụ Công ty Việt Á mà báo chí và dư luận đang quan tâm.

Ba là, nguy cơ buông lỏng, làm trái những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Từ ngày thành lập, Đảng lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản, là cơ sở hàng đầu bảo đảm giữ vững bản chất cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, không ít tổ chức Đảng không thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng việc tổ chức sinh hoạt, buông lỏng quản lý đảng viên; không tự phê bình và phê bình nghiêm túc, bình xét phân loại đảng viên qua loa, đại khái. Do ý thức chấp hành kỷ luật thấp nên có nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật dẫn đến nguy cơ mất đoàn kết trong Đảng, vi phạm kỷ cương phép nước.

Điểm chung của những vụ vi phạm trong thời gian vừa qua là Ban Thường vụ cấp ủy không giữ đúng chế độ sinh hoạt; buông lỏng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đấu tranh tự phê bình và phê bình hời hợt, dĩ hòa vi quý; kỷ luật không nghiêm minh, thiếu tinh thần thương yêu lẫn nhau thật sự. So với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại... thì sự đổi mới về chính trị, nhất là đổi mới về cơ cấu tổ chức, nội dung, hình thức sinh hoạt chính trị, sinh hoạt Đảng còn chậm, chưa tương xứng với yêu cầu và đòi hỏi của xã hội, của nhân dân, ảnh hưởng đến tốc độ đổi mới, nhất là về kinh tế.

Bốn là, nguy cơ xa rời nhân dân.

Biểu hiện của “căn bệnh” này thể hiện ở cả suy nghĩ, thái độ, hành vi và việc làm cụ thể. Người dân nhận thấy một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, tự đánh mất tính nêu gương, tính đại diện của Đảng. Câu khẩu hiệu đồng thời cũng là phương châm hành động đoàn kết nhân dân với Đảng, thực hành dân chủ: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng tuy được quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao.

Điều này diễn ra khá phổ biến ở cách làm việc của cán bộ khi giải quyết các vấn đề về đất đai, đền bù giải tỏa,... dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài ở nhiều địa phương trong thời gian qua. Thậm chí, một số nơi, chính quyền buông lỏng quản lý, không thông cảm và thấu hiểu tâm lý của người dân, gây ra tình trạng nhân dân đấu tranh chống chính quyền, xảy ra xung đột, mâu thuẫn trên địa bàn.

Năm là, âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta với những biểu hiện mới, quyết liệt và tinh vi hơn trước.

Sự chống phá quyết liệt đó nổi bật là: 1- Lợi dụng và khoét sâu những sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành đất nước của Đảng, Nhà nước; sự tha hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ chức vụ cao trong Đảng, chính quyền; kích động những lo lắng, bức xúc, bất mãn của người dân trong cuộc sống thường ngày để quy kết cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã suy thoái, không còn đại diện cho quyền lợi của người dân, không còn vai trò lịch sử đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh mới. 2- Lợi dụng các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, xuyên tạc bóp méo lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Chúng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ muốn chiến tranh nên đã đẩy cả dân tộc vào các cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn”, gây bao tổn thất, đau thương, chết chóc.

Những nguy cơ trên đây không chỉ làm suy yếu Đảng, làm mất niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng, mà còn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được kịp thời chỉnh đốn, củng cố, gây dựng và phát triển Đảng vững mạnh. Việc xây dựng một Đảng Cộng sản cầm quyền không phải chỉ có thuận lợi, mà còn có không ít thách thức cần phải vượt qua, nguy cơ cần phải đẩy lùi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn chỉ rõ: “một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” (Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 301)...

Nhận thức được nguy cơ luôn tiềm ẩn, Đại hội XIII và các kỳ hội nghị Trung ương, Đảng luôn đề cao xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác rèn luyện đạo đức của cán bộ. nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp; thực hiện nghiêm quy định nêu gương của Đảng, quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu.

Từ khi ra đời đến nay, trong bất kì thời điểm nào, Đảng đều phải đối mặt với khó khăn, thách thức, thù trong, giặc ngoài hay những thử thách do tình hình thế giới, trong nước thay đổi, kể cả do quan hệ ngoại giao mỗi giai đoạn chi phối. Trong quá trình đó, Đảng lãnh đạo nhân dân ta làm nên nhiều thành công, nhưng có cả sai lầm, va vấp. Tuy nhiên, thực tiễn khách quan khẳng định rằng, Đảng dũng cảm thừa nhận sai lầm, có đủ bản lĩnh sửa sai, đủ tầm nhìn khắc phục khó  khăn và sáng suốt hoạch định đường lối đúng đắn, đưa đất nước vững bước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

Lịch sử 92 năm Đảng đồng hành cùng dân tộc cho phép đảng viên, với tinh thần khiêm tốn nhất, khẳng định cống hiến của Đảng đối với dân tộc; là minh chứng bác bỏ nhiều luận điệu xuyên tạc từ trước đến nay, đặc biệt trong dịp kỷ niệm thành lập Đảng, coi Đảng độc đoán, chuyên quyền, bắt nhân dân tung hô, khen ngợi là tài tình, sáng suốt. Không tô hồng lịch sử, nghĩa là nhìn nhận, đánh giá khách quan những hạn chế của Đảng, những nguy cơ, thách thức Đảng phải đối mặt. Ngược lại, không bôi lem lịch sử, không được phủ nhận thành tựu và vai trò duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản. Nói cách khác, Đảng không cần tung hô mỹ miều nhưng không được phép bôi nhọ, bịa đặt vu khống Đảng!

Bất luận trong chiến tranh hay hòa bình, vai trò lãnh đạo của Đảng đều được nhân dân thừa nhận và năng lực vượt lên chính mình của Đảng là điều kiện tiên quyết nhằm xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực cầm quyền. Vì vậy, ở Việt Nam, hiện nay, không cần thiết tồn tại một đảng lãnh đạo nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. “Đảng ta” – mãi trường tồn cùng dân tộc. 

 
Lê Mai Trang (Học viện Chính trị CAND)
 
Góp ý:

CẢ DÂN TỘC BỊ LỪA MÀ SAO VẪN CHƯA LỤM 2 ĐỨA NÀY??
 
Mới đây, Tổng cục Hải quan Việt Nam công bố rằng Công ty Việt Á nhập hàng triệu test kit từ Trung quốc chỉ từ 21k, không chỉ xét nghiệm nhanh mà còn nhập hết sinh phẩm y tế, nghĩa là liên quan xét nghiệm Covid thì Việt Á đều nhập từ nước bên kia biên giới.
Vậy nhưng, trong báo cáo trước quốc hội ngày 04/01 vừa qua, Nguyễn Thanh Long bộ trưởng bộ Y đã nói rằng: xét nghiệm của Việt Á là chuẩn 100%. Mà ai cũng biết độ chính xác hàng Trung quốc là như thế nào, tôi tin ở đây chẳng có ai đủ can đảm tin rằng xét nghiệm của TQ lại chính xác 100%, thế nhưng Long lại tin. Không những tin mà Long còn lừa dối cả dân tộc này.
Ông Chu Ngọc Anh (lúc đó là Bộ trưởng Khoa học Công nghệ - KHCN) gian díu với Phan Quốc Việt (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) để chọn liên doanh Học viện Quân y – Công ty Việt Á thực hiện một trong... “Bốn nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia” là nghiên cứu – chế tạo – kinh doanh bộ xét nghiệm COVID 19 made in Vietnam đầu tiên, mở đường cho hàng loạt vấn nạn nghiêm trọng như đã biết, song chắc chắn, ông Bộ trưởng này phải chịu... trách nhiệm liên đới khi Bộ KHCN đã chọn nhầm đối tượng còn bịa đặt rằng bộ xét nghiệm COVID 19 của Công ty Việt Á đã được WHO chấp thuận cho sử dụng, thậm chí có thể xuất cảng, hỗ trợ các quốc gia khác ngăn ngừa đại dịch...