Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên
01/28/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w

https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

KBCHNTV - Một người nước ngoài chết đói về Việt Nam kiếm sống bằng nghề vẽ chân dung ở bờ Hồ Hoàn Kiếm (đàn ông thành đàn bà - đàn bà thành đàn ông - cọp thành mèo - mèo thành chó) nay tự nhiên lãnh giải Búa Liềm Vàng về NQ36 mà không biết tốt nghiệp lớp 3 trường làng báo chí nào. Hỏi nhiều lần mà bộ 4T (Thông Tin Truyền Thông) không thấy trả lời (chắc là khó trả lời)? Ở VN mà được làm phóng viên khá căng vì tối đăng bài - thôm sau mời ăn trưa -  Tối rút bài - Mai im lặng nhận phong bì (ngu sao mà cải chính) nên cũng ít người được làm nghề phóng viên "chui" như NQT. 

Ngày 3/11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021 tại 61 điểm cầu trên cả nước.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo thống nhất ý chí hành động trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng các cơ quan thông tấn báo chí -0
Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết: Xây dựng Đảng là mảng đề tài có phạm vi tuyên truyền rất rộng, có yêu cầu cao và không dễ viết. Đặc biệt năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nên chủ đề về xây dựng Đảng năm 2021 có những điểm mới, nội dung mới và quyết tâm mới. Các cơ quan báo chí phải đi đầu trong việc thông tin, tuyên truyền về mọi mặt của công tác xây dựng Đảng như: Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân...

Ghi nhận những nỗ lực, sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong những năm qua, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, có những cây viết giỏi, sâu sắc về thực tiễn đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; vừa làm tốt vai trò tuyên truyền, vừa là cầu nối đưa tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với các cấp ủy, chính quyền và thực hiện tốt vai trò tham mưu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cùng với việc tuyên truyền các tấm gương điển hình, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, các cơ quan báo chí cũng cần tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; lên án những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chính trị, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ hiện nay, tuyên truyền, phản ánh kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các cấp, các ngành và địa phương...

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng các cơ quan thông tấn báo chí -0
Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đề nghị, lãnh đạo các cơ quan báo chí chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, tuyên truyền để đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tạo mọi điều kiện để cán bộ, phóng viên, biên tập viên được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tuyên truyền xây dựng Đảng.  

Hùng Quân