Videos ca sĩ Lê Hằng Xuân giao lưu với KTG KBCHNTV

Videos ca sĩ Lê Hằng Xuân giao lưu với KTG KBCHNTV
02/06/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

(Lệ Hằng Album Xuân 2022)

 

https://youtu.be/a0ON6L4R4Ak (Cánh Thiệp Đầu Xuân)

 

https://youtu.be/GeLogwhg78Q (Mùa Xuân Của Mẹ)

 

https://youtu.be/z6NipJ7EBmU  (Mộng Chiều Xuân)

 

https://youtu.be/z6NipJ7EBmU (Đồn Vắng Chiều Xuân)

 

https://youtu.be/wnfVwdvu4fU (Gác Nhỏ Đêm Xuân)

 

https://youtu.be/CX9SrXL4AT4 (Ly Rượu Mừng)