Từ 15.2, Việt Nam mở cửa hoàn toàn đường bay quốc tế

Từ 15.2, Việt Nam mở cửa hoàn toàn đường bay quốc tế
02/13/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w

https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

Việt Nam mở cửa không hạn chế đường bay quốc tế từ 15.2. Ảnh: Đ.T
Việt Nam mở cửa không hạn chế đường bay quốc tế từ 15.2. Ảnh: Đ.T