Bài Thơ: 40 NĂM RỒI MÓNG CÁI – BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG – ƠI !

Bài Thơ: 40 NĂM RỒI MÓNG CÁI – BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG – ƠI !
02/14/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

 15 Februar, 2019  

BVD – Sau 40 năm kể từ khi Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam, Nhà báo Huy Thắng, phóng viên chiến trường này ấy mới có dịp trở lại thăm vùng biên cương Móng Cái – Biên giới Việt – Trung. Bồi hồi và xúc động, ông đã viết bài thơ với nhan đề: 40 NĂM RỒI MÓNG CÁI – BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG – ƠI ! 

40 năm rồi Móng Cái ơi !

Ka-Long còn đó nước vẫn xuôi

Biên giới Việt-Trung đã cắm Mốc

Cầu Bắc Luân lại nối nhịp hai bờ

Nhân dân hai nước người tấp nập

Hàng hóa giao lưu chợ đông vui

Móng Cái tan hoang năm 79

Giờ đây xanh mướt những hàng cây !

Advertisements
REPORT THIS AD

Bồi hồi nhớ lại những ngày năm ấy

Pháo giặc xâm lăng cày nát đất này

Cửa khẩu, đồn biên phòng tan hoang xụp đổ

Nhà cửa phố phường gạch ngói tứ tung

Ta đánh xập cầu Bắc Luân cản đường quân giặc tiến

Lớp lớp hầm chông chặn bành trướng Bắc Kinh

Dòng sông xanh bỗng thành dòng máu đỏ

Khi biển người xâm lược biên cương

Ôi Tổ quốc ! những tháng ngày rực lửa

Địch tấn công từ  hai phía gọng  kìm 

Hòng bóp chết những người con đất Việt

Buộc dân ta phải cầm súng chống xâm lăng.

Máu đã đổ khắp các niềm biên giới

Hiệu triệu toàn dân ra mặt trận biên cương

Thề quyết tử với quân xâm lược

Buộc chúng vội vàng phải cuốn gói rút quân …

Biên giới yên bình đã 40 năm,

Dòng Ka-Long lại trong xanh êm ả chảy,

Đêm trên cầu hữu nghị Bắc Luân mà lòng tôi đau nhói:

Sao ngọn nước hiền vẫn bị lái xoáy lở đất Việt Nam ?

Nhà báo Huy Thắng,

Móng Cái, 15.01.2019