Ca sĩ Lệ Hăng tâm sự về chuyến đi Trường Sa và giao lưu

Ca sĩ Lệ Hăng tâm sự về chuyến đi Trường Sa và giao lưu
02/21/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w

https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng) 

https://youtu.be/VoD0vv8M058

 
https://youtu.be/SUrx9JZM30Y (Facebook) Trường Sa trong Tim CS Lệ Hằng