Biếm họa về tình hình Ukraine - Nga

Biếm họa về tình hình Ukraine - Nga
02/27/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

chan dung final.jpg

 
putin mot final.jpg
 
putin hai final.jpg
 
putin ba final.jpg
 
putin bon final.jpg
 
putin nam final.jpg
 
putin sau.jpg