Thông báo về HDH bị tạp chí CAND lên án

Thông báo về HDH bị tạp chí CAND lên án
03/12/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

https://www.facebook.com/bac.ha.9655/posts/2098784266936519