Hòa bình cho tất cả

Hòa bình cho tất cả
03/18/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

Phandinh Sanght

 
Có thể là hình ảnh về người, trẻ em và trong nhà
Cha tôi là người Ukraine và mẹ tôi là người Nga. Mẹ tôi đã sống ở Ukraine cả đời. Cô ấy tự nhận mình là người Ukraine, cô ấy không bao giờ bị áp bức, cô ấy nói tiếng Nga và tiếng Ukraina, tôi cũng vậy, bạn bè của tôi, cháu trai tôi, chú tôi và con tôi cũng vậy. Ukraine là một quốc gia dân chủ, là một quốc gia thân thiện và luôn chào đón.
 
Mẹ tôi hiện đang ở Kyiv cùng với tất cả những người thân khác của tôi (người Nga và người Ukraine). Họ chọn không rời đi vì đó là đất của họ, là nhà của họ. Toàn bộ cuộc sống của họ ở đó. Họ rất vui khi ở đó. Họ không bao giờ yêu cầu bất cứ ai giải cứu họ, đánh bom bệnh viện của họ, giết chết con cái của họ.
 
Tôi không nói về chính trị ở đây. Ngày của tôi kết thúc với việc bố mẹ và người thân kiểm tra vào lúc nửa đêm để cho tôi biết rằng họ đã sống sót qua đêm (đêm thật kinh hoàng, các chiến dịch chiến tranh trên bộ và trên không đang diễn ra xung quanh họ). Một ngày của tôi bắt đầu bằng việc kiểm tra với tất cả những người thân của tôi để xem họ có còn sống hay không. Nó không phải là chính trị đối với tôi.
 
Tôi đang nói từ kinh nghiệm của mình và những gì gia đình tôi đang trải qua ngay bây giờ. Nó không phải là một cuộc chiến nội bộ. Đó là một cuộc xâm lược máu lạnh từ một quốc gia có năng lượng hạt nhân khổng lồ sang một quốc gia dân chủ nhỏ bé. Tôi chỉ muốn điều này được rõ ràng, nó không phải là một cuộc nội chiến, nó không phải là một cuộc chiến giữa các chính trị gia… nó là một thảm họa nhân đạo!
 
Không có ‘sự thật của bạn’ và ‘sự thật của tôi’ khi những đứa trẻ nhỏ bị giết và là mục tiêu của những kẻ sát nhân máu lạnh người Nga. Có một sự thật. Khi bạn nhìn thấy những linh hồn vô tội bị sát hại một cách dã man, bạn không im lặng về điều đó, bạn sẽ hành động. Có một thời gian để khiêu vũ, có một thời gian để hành động.
 
Tôi không ở đây để nói về chính trị hay thuyết phục bất kỳ ai về bất cứ điều gì. Mỗi sáng sớm khi nói chuyện với bố mẹ, tôi biết đó có thể là lần cuối cùng. Tôi để nó ở đây vì tôi chán ngấy cuộc trò chuyện và tranh luận này, đối với tôi đó không phải là một trò giải trí mà là một lẽ sống.
 
Người dân Ukraine là một quốc gia nhỏ yêu tự do có quyền bảo vệ đất đai của họ khỏi những kẻ xâm lược tàn bạo; họ không còn lựa chọn nào khác ...
 
Tôi biết ơn thế giới đã ủng hộ Ukraine, và những ai vẫn chưa ủng hộ Ukraine, vui lòng ngừng nhắn tin cho tôi và cho tôi biết phải nói gì hoặc phải làm gì (điều đó rất không phù hợp)
.
Hòa bình cho tất cả
 
My father is Ukrainian and my mother is Russian. My mother lived in Ukraine her whole life. She considers herself Ukrainian, she was never oppressed, she speaks Russian and Ukrainian, so do I, so do my friends, my nephew, my uncles, my child. Ukraine is a democratic country, is a friendly and welcoming nation.
My mother is currently in Kyiv along with all my other relatives (Russian and Ukrainian). They choose not to leave because it’s their land, their home. Their whole lives are there. They’re happy there. They never asked for anyone to rescue them, to bomb their hospitals, to kill their children.
 
I’m not talking politics here. My days end with my parents and relatives checking in at midnight to let me know that they survived the night (nights are terrifying, active ground and air war campaigns are active all around them). My day starts with checking in with all my relatives to see if they are still alive. It is not politics for me.
 
I’m speaking from my experience and what my family is experiencing right now. It is not an internal war. It is a cold blooded invasion from a huge nuclear powered country to a small democratic country. I just want this to be clear, it Is not a civil war, it’s not a war between politicians… it’s a humanitarian disaster!
 
There is no ‘your truth’ and ‘my truth’ when little kids are killed and targeted by cold blooded Russian murderers. There is one truth. When you see innocent souls being brutally murdered, you don’t stay silent about it, you act. There is a time to dance, there is a time to act.
 
I’m not here to talk about politics or convince anybody about anything. Every morning when I talk to my parents, I know it can be the last time. I’m leaving it here because I’m sick of this conversation and debate, for me it is not an entertainment but a living truth.
 
Ukrainian people are a small freedom loving nation that have the right to defend their land from brutal invaders; they are left with no choice...
 
I'm grateful to the world for supporting Ukraine, and those who still do not, plz stop messaging me and telling me what to say or what to do (it is very inappropriate).
 
Peace to all
 
Facebook: Juia Delaney