China Eastern Airlines Boeing 737 bị tai nạn với 132 hành khách

China Eastern Airlines Boeing 737 bị tai nạn với 132 hành khách
03/21/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

China Eastern Airlines Boeing 737 bị tai nạn với 132 hành khách và phi hành đoàn, chúi mũi đâm thẳng xuống mặ đất.