"thằng Hề" làm tổng thống hơn là tổng thống bị người ta làm hề

"thằng Hề" làm tổng thống hơn là tổng thống bị người ta làm hề
04/10/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w

https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

Hình và hoạt họa chế nhạo "thằng Hề" (Nga)