Video ghi nhận hành trình tác nghiệp Ba Lan - CHLB Đức

Video ghi nhận hành trình tác nghiệp Ba Lan - CHLB Đức
04/13/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w

https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

Video ghi lại hình ảnh nhà báo tác nghiệp tại Ba Lan và CHLB Đức từ 27/3/2022 - 7/4/2022
 

https://youtu.be/VH-DbnPGNwA (Ban trschùa Nhơn Hòa Ban đại din cng đồng người Vit Ba Lan)

https://youtu.be/lIXVHRsxz4U (Họp mặt nhóm Trương Sa Ba Lan)

https://youtu.be/XawOsmMBDp4 (CEO Nguyễn Hoàng Tuyển - doanh nghiệp Ba Lan) 

https://youtu.be/7HWsyiNaqrY (Chủ nhân nhà hàng Vân Bình)

https://youtu.be/lVjmZ3MXd60 (Ba Lan ngày nay và thành cổ)

https://youtu.be/NuC5QLnM32E (Tưởng niệm cố nhạc sĩ TCS 21 năm do báo Quê Việt tổ chức)

 

 

 

https://youtu.be/rceO4KV4VxM (CLB Trường Sa họp mặt tại CHLB Đức)