"Ban Đại Diện" người Việt hải ngoại đều là Ban Điên Dại

"Ban Đại Diện" người Việt hải ngoại đều là Ban Điên Dại
04/14/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w

https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

Nếu Presidential Election của Hoa Kỳ năm 2020 là một vết nhơ lịch sử HK thì bầu cử 2022 của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại vùng Tampa Bay (CDNVQG TPB) cũng ...là sự đánh dấu mất niềm tin của các em trẻ Mỹ gốc Việt nơi đây.
 
Trước khi bầu cử:
1. Thùng phiếu đặt 2 nơi chung 1 quận cách nhau 1 tuần
Bà chủ tịch Ban Bầu Cử (BBC) do anh chủ tịch chỉ định đã tự động đổi cho thêm luật đặt thùng phiếu 2 nơi cùng tại quận hạt Hillsborough cách nhau 7 ngày, và không đưa ra một biện pháp cách thức nào để bảo toàn lá phiếu trong 7 ngày đó. Trước kia cũng có lần CDNVQG TPA cho đặt thùng phiếu 2 nơi ở 2 quận hạt khác nhau nhưng cùng chung 1 ngày.
2. EB-5 scandal:
Vì lý lịch dính líu với một công ty EtarCorp đang nhận đơn giúp cho các nhà đầu tư trong nước là Đảng Viên Cán bộ Cộng Sản chuyển tiền và nhập cảnh Mỹ qua dịện EB-5 nên có vài thành viên trong ban chấp hành và cố vấn đang đặt vấn đề muốn bãi nhiệm bà chủ tịch BBC vì không đúng theo chính nghĩa của hai chữ Quốc Gia. 
3. Chủ tịch BBC xin từ chức BBC của CDNVQG Tampa Bay để lo cho Uỷ Ban Vận Động Bầu Cử của Tiểu Bang.
4. Chủ tịch BBC tự động trở lại và ra thông báo nhận đơn của 1 liên danh duy nhất của liên danh Đoàn Kết và đóng hạn nộp đơn không cho bất cứ Ứng Cử viên nào được quyền nộp đơn nữa.
5. Ban Cố Vấn họp với Ban Chấp Hành (ông Chủ tịch xin vắng mặt và sẽ nhận biên bản) để bãi nhiệm chủ tịch BBC 
6. Bầu BBC Tái Phối Trí mới có các thành viên cũ và mới cùng làm việc chung.
7. Ban Chấp hành và Ban Cố vấn khám phá ra hồ sơ liên danh Đoàn Kết không hợp lệ và bị hủy bỏ vì Ứng Cử Viên Chủ tịch khai gian dối. Có người điền đơn và nộp mà không kiểm tra lại lý lịch.
8. Bà Chủ tịch BBC lại gởi thông báo và tiếp tục thay đổi nội quy:
A. Liên danh Đoàn kết đổi Ứng Cử Viên cho bà Bác sĩ thế vào vị trí của Ứng Cử Viên Phó Chủ tịch vì lý do sức khỏe, nhưng vẫn giữ lại UCV Chủ tịch khai gian.
B. Tự Động nâng tuổi của Ứng Cử Viên phải là 30 tuổi (vì có lẽ nghĩ rằng Em ứng cử viên Phó Chủ tịch của liên danh Ngày Mới chưa đủ tuổi chăng?)
C. Cũng lại chỉ chứng nhận có 1 liên danh duy nhất mà thôi.
Ngày ra mắt và phỏng vấn liên danh:
 
Ông Facilitator ra quy định nhưng không giữ theo quy định:
1. Người hỏi có 2 phần miễn sao được quyền hỏi trong thời gian ấn định, nhưng ông cho phép liên danh Đoàn Kết trả lời quá lâu và không cho hỏi phần 2: là phần quan trọng cần biết BCH mới sẽ áp dụng và tu chính hay thêm vào nội quy.
 
2. UCV Chủ tịch của liên danh Đoàn Kết Đức Đặng đã không tuân thủ quy định và tấn công Ứng Cử Viên Chủ Tịch Liên Ngày Mới trong thời giới hạn dành cho các liên danh tự giới thiệu về mình.
 
 
Trong thời gian cận ngày bầu cử: 
 
Vu khống liên danh Ngày Mới của các em trẻ liên danh Ngày Mới là Cộng Sản.
Cựu hoa hậu con gái của NVN (trong BBC nói trên) mở group chat để kêu gọi các cử tri bầu cho liên danh của bà bác sĩ vì lý do (bà chụp mũ) cho liên danh Ngày Mới là Đảng Việt Tân theo Cộng Sản!
 
 
Trong Ngày Bầu Cử
 
1. Bà chủ nhân H&L Travel lên chùa phát flyer giúp liên danh Đoàn Kết và lại chụp mũ liên danh Ngày Mới là theo Ngụy Vũ!
2. Không hề có quy tắc và trang nghiêm kỷ luật như phòng phiếu của Mỹ. 
A. Phòng phiếu như cái chợ: ai muốn ra vào gì cũng được. 
B. Bỏ phiếu xong muốn ngồi lì ở trong làm công việc giúp điền đơn cho cử tri chẳng hế có xin hay điền giấy phép gì cả. (Có báo với bác Đỗ Văn Hội để ông mời 2 vị đó ra khỏi bàn điền đơn)
C. Người đại diện hai bên cũng không hề có danh sách. Bà trogn Ban BC đem luôn con gái và con rễ tới đứng kiểm soát ngay tại phòng phiếu bên Tampa. Gặp người quen chào hỏi râm ran như trong nhà riêng của mình!
D.Trên bàn ghi danh để luôn tờ giấy liên danh Đoàn Kết để nhắc nhở cử tri lớn tuổi sợ họ quên (các bệnh nhân của bà bác sĩ)
E. Cổ động viên của liên danh Đoàn Kết làm trái quy tắc:
* Cho người ra la lớn " đồng hương phải Đoàn Kết" nha, nhớ "Đoàn Kết" nha để nhắc cử tri bầu cho liên danh Đoàn Kết
* Ông Mẫn Ngô thì thẳng thắn hơn: "nhớ bầu cho Đức" (tên của Ứng Cử viên chủ tịch của liên danh Đoàn Kết. (Có báo cho bác Hội để lên kêu gọi mọi người không được làm công việc vận động lúc này)
 
Cảm nghĩ của cử tri lần đầu tiên tham gia bầu bán của Cộng Đồng NVQG vúng TPB:
 
Quá sức lạ lùng! 
Luật lệ Mỹ khi tới chỗ công sở để thi quốc tịch, thi bằng lái hay đi bầu: người đi thi hay cử tri phải có đủ sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, gương đeo mắt, và có khả năng để tự mình điền đơn hay trả lời câu hỏi. Những ai có trường hợp ngoại lệ cần thông dịch thì phải xin phép trước, và người thông dịch hay giúp đỡ phải được chấp thuận của cơ quan chính quyền chỗ công sở hay của quận hạt, thành phố hay tiểu bang.
 
Thắng hay thua không là vấn đề. 
Nếu liên danh nào tài giỏi có khả năng giúp cộng đồng làm việc hữu ích lâu dài cho thế hệ trẻ tiếp nối và cho các đồng hương cao niên thì đó là điều may mắn cho cộng đồng. Liên danh thất cử cũng sẽ vui vẻ bắt tay và cùng đóng góp giúp sức chung lòng.
 
Còn dùng thủ đoạn không cho các em được nộp đơn khóa sổ 2 lần, đem một liên danh khai man gian dối, rồi đặt điều vu khống  các em một cách trơ trẻn, và đem các cụ bệnh nhân ra bắt họ phải bỏ phiếu cho liên danh mình thì ... tương lai CDNVQG vùng Tampa Bay sẽ ra sao đây?
 
Thương cho các em...niềm tin bị đánh mất thì làm sao mà xây dựng cộng đồng được?
 
Chỉ biết cầu nguyện...
Cần ra khỏi chốn gió tanh mưa máu sình lầy....
 
Nếu có thể giúp được gì cho các em trẻ và những đồng hương nào cần giúp đỡ thì nguyện sẽ hoan hỉ làm và quay lưng đi để tránh những gì cần phải tránh. Thời gian sẽ trả lời. Cứ cố gắng gieo 1 hạt giống tốt...Mong rằng có ngày hoa sen sẽ nở và vượt trên đám bùn.
 
Minh Anh Truong Nguyen