Thị trưởng St. Petersbug cho biết Thiếu tướng Vladimir Frolov bị tử thương

Thị trưởng St. Petersbug cho biết Thiếu tướng Vladimir Frolov bị tử thương
04/16/2022