Video và hình ảnh chuyến tác nghiệp KBCHNTV tại Ba Lan và Đức 27/3-7/4/2022

Video và hình ảnh chuyến tác nghiệp KBCHNTV tại Ba Lan và Đức 27/3-7/4/2022
04/17/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w 

https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

KBCHNTV - Hình chụp và video được thực hiện bằng điện thoại Samsung S10 + với độ phân giải cao 1920 X 1280

(Gần 200 tấm hình các bạn tự nhiên tải về nếu thích)
https://photos.app.goo.gl/FRr3uD9FJ2wYaacn9
https://photos.app.goo.gl/JE26id9BGTwgxSMk7 (Thịt bò steak tại Đức với người Đức và Việt kiều)