Ông Phạm Phú Quốc xin thôi làm đại biểu Quốc hội và xin từ chức

Ông Phạm Phú Quốc xin thôi làm đại biểu Quốc hội và xin từ chức
04/18/2022
KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển v https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

MINH QUÂN - ANH TÚ 
 

Ông Phạm Phú Quốc đã có đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội và thôi chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC).