SỐ DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TĂNG VỌT KỶ LỤC TRONG NGÀY CUỐI NHIỆM KỲ CỦA NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐỊNH DŨNG

SỐ DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TĂNG VỌT KỶ LỤC TRONG NGÀY CUỐI NHIỆM KỲ CỦA NGUYÊN PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐỊNH DŨNG
04/24/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w 
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln
 
Lê Phương Dung.(Bài viết đã bị gỡ xuống trên các báo, xin được chia sẻ lại cùng các bạn)
 

Ảnh minh họa: nguyên PTT Trịnh Đình Dũng và Chủ dự án Sân Golf FLC Đắk Đoa Tây Nguyên tại Gia Lai Trịnh Văn Quyết
 
Thay vì ký từ 0 đến vài ba dự án mỗi tháng như thông thường, nhưng riêng trong ngày cuối cùng tại nhiệm 6/4/2021, nguyên Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký phê duyệt tăng vọt. 1/3 số dự án ông phê duyệᴛ trong nhiệm kỳ được ký trong 65 ngày cuối cùng, trong đó có sân golf Đak Đoa đang gây xôn xao dư luận!
 
Theo thống kê các chủ trương đầu tư dự án được Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký phê duyệt trong suốt nhiệm kỳ công tác của mình (kể từ ngày 1/8/2016, khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng Chính phủ, cho đến ngày 7/4/2021 khi ông Dũng được Quốc hội miễn nhiệm), những tháng cuối cùng, số dự án được phê duyệt tăng vọt.
 
Cụ thể, ngoài ngày 6/4, ngay trước khi được Quốc hội miễn nhiệm, ông Trịnh Đình Dũng ký liền 4 dự án đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp;

Ngay trong tháng 3/2021, ông Dũng cũng ký 17 dự án, kỷ lục trong nhiệm kỳ.Con số này cao hơn tổng số dự án được ký trong năm 2018 (13 dự án) và cao gần bằng số dự án được ký trong năm 2017 và 2019 (đều 18 dự án). Cả 17 dự án này đều là chủ trương đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh.


Tháng 2/2021, là tháng có thời gian nghỉ tết Nguyên đán, chỉ có 15 ngày làm việc chính thức, nhưng nguyên Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng ký đến 12 dự án. Các ngày 23/2 và 26/2 mỗi ngày có 3 dự án được ông Dũng phê duyệt.

Hiệu suất làm việc của ông trong những ngày cuối nhiệm kỳ cao một cách đáng ngạc nhiên nếu so với thống kê những năm trước đó. Riêng số dự án ông ký trong 65 ngày cuối cùng (36 dự án) chiếm đến 1/3 so với tổng số dự án được ông ký trong cả nhiệm kỳ (107 dự án).Số dự án được ký trong thời gian này cũng cao gấp đôi hoặc hơn gấp đôi, con số của cả năm 2017, 2018, 2019.

Thông thường, cứ mỗi tháng, chỉ có khoảng từ 0 đến 4 dự án được phê duyệt. Cao điểm vào hồi tháng 4/2017, ông cũng ký phê duyệt chủ trương 11 dự án, nhưng hầu như tất cả đều là các dự án xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc của các cơ quan.

Trong cả nhiệm kỳ, nguyên Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký phê duyệt chủ trương đầu tư 53 khu công nghiệp, thì có đến 33 khu (62,26%) được ký trong 2 tháng 6 ngày cuối cùng ông tại nhiệm. 4 năm 5 tháng còn lại, chỉ có 20 khu công nghiệp được phê duyệᴛ (năm 2016, 2017, 2018, 2020 lần lượt có 1, 2, 3 và 4 khu; riêng 2019 có 10 khu).

Chủ trương đầu tư 10 sân golf cũng được thông qua trong nhiệm kỳ, trong đó, năm 2017 là nhiều nhất, với 7 dự án. Năm 2021 chỉ có 1 dự án sân golf được phê duyệt, chính là sân golf Đak Đoa đang gây nhiều tranh cãi vì lo ngại mất rừng, ảnh hưởng môi trường.

65 ngày cuối cùng của nhiệm kỳ (tính từ 1/2/2021 đến 6/4/2021), Thủ tướng và 4 Phó thủ tướng đã ký tổng cộng 159 quyết định, trong đó, nguyên Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng là người ký nhiều nhất, với 78 quyếᴛ định (36 quyết định là chủ trương đầu tư dự án như đã đề cập).

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký tổng cộng 12 quyết định.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình ký 4 quyết định
Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ký 1 quyết định.

Trong thời gian này, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký 64 quyết định, chủ yếu liên quan tới phê chuẩn nhân sự, các đề án, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội.

Phải chăng, đây là những chữ ký “hoàng hôn nhiệm kỳ” của ông Trịnh Đình Dũng.