Bầu Hiển xin từ nhiệm chức Chủ tịch T&T và một loạt công ty

Bầu Hiển xin từ nhiệm chức Chủ tịch T&T và một loạt công ty
04/28/2022

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về https://www.youtube.com/channel/UC3gL7TJkgUF1WsdtoU6ut8w 
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

(VTC News) - Ông Đỗ Quang Hiển đã đơn xin tnhim chc danh chtch, tng giám đốc ti mt loạt công ty, trong đó chc Chtch T&T.

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Chứng khoán SHS, ông Đỗ Quang Hiển cho biết, ông đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc tại một số đơn vị như Chứng khoán SHS, Công ty CP Tập đoàn T&T,  Bảo hiểm BSH.

Theo ông Hiển, việc từ nhiệm này là để đảm bảo quy định tại điều 34 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Theo quy định, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc một tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác. Với việc tiếp tục ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB đến năm 2027, ông Hiển sẽ phải từ nhiệm toàn bộ chức danh tương đương tại các doanh nghiệp khác có liên quan.

Bầu Hiển xin từ nhiệm chức Chủ tịch T&T và một loạt công ty - 1

Ông Đỗ Quang Hiển.

Cùng với việc bầu Hiển rời ghế Chủ tịch, cổ đông SHS cũng đã bầu ra các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó, 5 nhân sự được bầu gồm: ông Đỗ Quang Vinh, ông Vũ Đức Tiến, ông Lê Đăng Khoa, bà Nguyễn Diệu Trinh và ông Lưu Danh Đức. Danh sách ứng viên HĐQT của SHS nhiệm kỳ này có ứng viên mới là ông Đỗ Quang Vinh - con trai ông Hiển. Ông Vinh sinh năm 1989, đang đảm nhận các chức vụ thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc SHB và Phó chủ tịch Hội đồng thành viên SHB Finance.

Trước đây, ông Vinh còn có thời gian giữ vị trí Giám đốc bộ phận đầu tư tài chính quốc tế của T&T Group, Giám đốc điều hành T&T tại Mỹ, Phó giám đốc khối ngân hàng bán lẻ của SHB.

T&T Group hiện là cổ đông lớn duy nhất của SHS với số lượng cổ phần nắm giữ là 18,2 triệu đơn vị, tương đương 5,6% vốn điều lệ. Còn lại, cơ cấu cổ đông của SHS có các nhà đầu tư nước ngoài (nắm giữ 8,26% vốn) và nhà đầu tư trong nước khác (nắm 86,14% vốn).

SHS có gần 32.100 cổ đông, trong đó đến 31.865 cổ đông là các cá nhân trong nước đang nắm giữ phần vốn tương đương 85,28% vốn điều lệ.

Tại Đại hội, SHS đã thông qua kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu 3.428,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2.025,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,2% và 15,6% so với mức thực hiện rất cao của năm 2021.

Về phía ông Đỗ Quang Hiển, sau khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT SHB nhiệm kỳ mới, ông sẽ có thêm 5 năm ngồi ghế cao nhất trong ban quản trị ngân hàng. Trước đó, ông Hiển lần đầu được bầu làm Chủ tịch SHB kể từ tháng 6/2008, sau khi Công ty CP Tập đoàn T&T đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng.

Hiện tại, cá nhân ông Hiển đang nắm giữ trực tiếp gần 53 triệu cổ phiếu SHB, tương đương 2,75% vốn điều lệ ngân hàng.